| หน้าแรก | ดูดวง | ฟังเพลง | Clips | Games | MSN | กระทู้ | ซื้อ-ขาย | Link | download | Dictionary | โฆษณา | ส่งหน้านี้ให้เพื่อน |
Tteen.net
User Online 20
Member Online 0
สมาชิกทั้งหมด 13210
ไม่ได้ Activate 20690
หาเพื่อน หาแฟน
เพศ :
จังหวัด :
เฉพาะมีรูป
โฆษณาตำแหน่งที่ xxx ราคา 800 บาท/เดือน แสดงทุกหน้า
ภาพจากทางบ้าน :
เลือกประเภทของเนื้อหา :
Register Free Activate Code Login User Password จำ Forget Password


โฆษณาข้อความ ( text link ) แสดงทุกหน้าเดือนละ 200 บาท คลิ้กดูรายละเอียด

ส่งความรู้ที่ท่านมีมาได้ที่นี่ คลิ้กเลย !!!
เลือกประเภทของเนื้อหา

Religion : การบวชพระที่เคยมีเกิดขึ้นในโลก 8 วิธี

ปรับขนาดตัวอักษร click ที่ - หรือ +
-
18
+
Change Size Font Click at - or +

การบวชมี 8 วิธี คือ


1. เอหิภิกขุอุปสัมปทา

อุปสมบทโดยพระพุทธองค์ตรัสให้บวช ดังนี้ "จงมาเป็นภิกษุ มาเถิด ธรรมอันเรากล่าวนั้น ดีแล้ว เธอจงประพฤติพรหมจรรย์ และกระทำให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์เถิด"

2. ติสรณคมนูปสัมปทา

อุปสมบทโดยการขอถึงพระรัตนตรัย วิธีนี้ พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้พระสาวกบวชให้กุลบุตรได้เอง แต่ปัจจุบันวิธีนี้ ไม่ได้ใช้บวชพระ เพราะทรงให้ใช้วิธีที่ 3 แทน แต่ยังใช้สำหรับบวชเณร

3. ญัตติจตุตถกรรมวาจา

อุปสมบทโดยสงฆ์ ด้วยญัตติที่ 4 (ได้แก่ ญัตติแรก จะเป็นการประกาศเพื่อขอญัตติ (คือ ความเห็นชอบ) จากสงฆ์ และ 3 ญัตติหลัง จะเป็นการขอความเห็นชอบจากสงฆ์ หากมีการคัดค้านแม้เพียงครั้งเดียว ก็ถือว่าบวชไม่ได้)
วิธีนี้ พระพุทธเจ้าทรงประทานให้ เมื่อทรงเห็นว่า มีคณะสงฆ์จำนวนมากแล้ว วิธีนี้แสดงถึง ความมีประชาธิปไตยอยู่ในพระดำริของพระพุทธเจ้า

ภิกษุรูปแรก ที่ได้บวชด้วยวิธีนี้ คือ ราธพราหมณ์ และมีพระอุปัชฌาย์ รูปแรก คือ พระสารีบุตร

4. โอวาทปฏิคคหณูปสัมปทา

อุปสมบทโดย การรับโอวาท 3 ข้อ จากพระพุทธเจ้า วิธีนี้ทรงบวชให้แก่ พระมหากัสสปะ มีดังนี้

- เธอจงมีความละอาย และ ยำเกรงในภิกษุทั้งที่แก่กว่า เสมอกัน และ อ่อนกว่า
- ธรรมใดที่เป็นกุศลธรรม เธอจงเงี่ยหู ตั้งใจฟังธรรมนั้น
- เธอจงไม่ละสติออกจากกาย

5. ปัญหาพยากรณูปสัมปทา

อุปสมบทโดย การตอบปัญหาของพระพุทธองค์ ทรงอนุญาตแก่ โสปากสามเณร

6. ครุธรรมปฏิคคหณูปสัมปทา

อุปสมบทโดย การรับครุธรรม 8 ประการ ทรงอนุญาตแก่ พระนางปชาบดีโคตมี

7. ทูเตนะอุปสัมปทา

อุปสมบทด้วย ทูต คือ ตัวแทน ทรงอนุญาตแก่ อัฑฒกาสีภิกษุณี

เรื่องมีอยู่ว่า นางอัฑฒกาสี เดิมเป็นธิดาเศรษฐี แต่ต่อมาฐานะตกต่ำกลายเป็นนางคณิกา ในกรุงราชคฤห์ เพราะผลแห่งวจีทุจริตในอดีต เมื่อนางได้ฟังธรรมจากพระพุทธองค์ จึงออกบวชในสำนักภิกษุณีที่กรุงเวสาลี แล้วต่อมาได้เดินทางมาเพื่อขออุปสมบทในสำนักของพระพุทธเจ้า แต่ทราบว่ามีผู้หมายทำร้ายตนในระหว่างทาง จึงส่งเพื่อนภิกษุณีไปกราบทูล พระพุทธเจ้าจึงทรงอนุญาตให้ ภิกษุณีที่เป็นทูตนั้น กล่างคำขอบวชต่อภิกษุสงฆ์ แทนอัฑฒกาสีภิกษุณี

8. อัฏฐวาจิกาอุปสัมปทา

อุปสมบทด้วย ญัตติจตุตถกรรมจากสงฆ์ 2 ฝ่าย คือ ภิกษุสงฆ์ และ ภิกษุณีสงฆ์ ทรงอนุญาตแก่ ภิกษุณีทั้งหลาย

โฆษณาตำแหน่งที่ 2 ราคา 200 บาท/เดือน แสดงทุกหน้า
โฆษณาตำแหน่งที่ 3 ราคา 200 บาท/เดือน แสดงทุกหน้า
โฆษณาตำแหน่งที่ 11 ราคา 200 บาท/เดือน แสดงทุกหน้า
โฆษณาตำแหน่งที่ 12 ราคา 200 บาท/เดือน แสดงทุกหน้า
โฆษณาตำแหน่งที่ 13 ราคา 200 บาท/เดือน แสดงทุกหน้า
โฆษณาตำแหน่งที่ 14 ราคา 200 บาท/เดือน แสดงทุกหน้า


โฆษณาตำแหน่งที่ 5 ราคา 250 บาท/เดือน แสดงทุกหน้า
Best viewed 800 x 600 UP with all Browser( Thai Language )
แสดงผลได้ดีใน ขนาดหน้าจอแสดงผล ๘๐๐ x ๖๐๐ พิกเซล ขึ้นไปในทุก เบราว์เซอร์

ผู้ใช้งานที่มีเจตนากรอกข้อมูลที่ไม่เหมาะสม เช่น ผิดต่อกฏหมาย ศึลธรรม หรือก่อความไม่สงบ ทางเวบขอสงวนสิทธิ์ในการลบและสามารถใช้เป็นหลักฐานการดำเนินคดีตามกฏหมายต่อไป


.:: Google PageRank Checker www.tteen.net : Send E-mail to Webmaster Click ::.